קליטה שילוב תרבות
2007-01-01 - 2007-12-31,
תיאור הפרויקט: