יש לי חלום
2007-09-25 - 2007-10-07,
תיאור הפרויקט: