קורס הכשרה - "בקצב היורו-מד", הונגריה 2007
2006-11-15 - 2006-11-21,
תיאור הפרויקט:

Lets find EuroMed Rhythm , Hungary -2007