סמינר זיכרון יעקב לתקשורת בלתי מילולית, 2003
2003-12-07 - 2003-12-11,
תיאור הפרויקט:

סמינר זיכרון יעקב לתקשורת בלתי מילולית, 2003