סמינר בינלאומי, סלובקיה 2007
2007-08-17 - 2007-08-28,
תיאור הפרויקט:

Don't see the world only Black & White, Slovakia 2007