קורס הכשרה בנושא התנדבות ואזרחות פעילה, אסטוניה 2006
2006-03-21 - 2006-03-25,
תיאור הפרויקט:

Enhancing active citizenship through volunteer work in Euro-Med