חסידי אומות עולם
2008-10-27 - 2008-11-07,
תיאור הפרויקט: