ילדי אברהם
2008-05-25 - 2008-05-31,
תיאור הפרויקט: