תרבות ואמנות בחינוך לא פורמלי לבני הנוער
2009-04-01 - 2009-04-07,
תיאור הפרויקט:

המטרה העיקרית של הפרוייקט היא לקדם אמנות ותרבות בחינוך בלתי פורמאלי עבור בני נוער בתוכנית הספציפית ובמיוחד עבור נוער עובד, מארגנים, ומאמני נוער במטרה לתת להם הבנה טובה יותר של חינוך בלתי פורמאלי בשיטות שונות ורעיונות כדי להשתמש בהם בצורה אמנותית ותרבותית כדי ליצור פרויקטים במסגרת תוכנית הנוער. אנו חושבים כי באמצעות פרויקטים בינלאומיים אלה הם יכולים לרכוש מיומנויות חשובות מאוד למשל עבודת צוות, מנהיגות, מיומנויות ארגון וניהול, וכן את היכולת להציג יוזמה.