קום-מתנדב
2010-08-01 - 2011-07-01, http://www.yofi.net/hebrew/germany_2010.pdf
תיאור הפרויקט:

קרא קובץ מצורף.