משלחות לצרפת בקיץ 2010
2010-06-01 - 2010-09-01, http://www.yofi.net/france_2010.pdf
תיאור הפרויקט:

קובץ מצורף.