סמינר בינלאומי לסטודנטים
2010-04-23 - 2010-05-03,
תיאור הפרויקט:

הסמינר יתקיים בפולין, הוצאות הנסיעה, לינה וארוחות מכוסים.