התנדבות בגרמניה למשך שנה
2011-09-01 - 2012-08-31,
תיאור הפרויקט:

  • קורס ללימוד השפה הגרמנית (יוני – אוגוסט 2011)
  • קורס הכנה בן 5 ימים, אשר יכלול יחידות של נושאים הסטוריים, חברתיים ופוליטיים על החברה הגרמנית והישראלית (יולי 2011)
  • 17 ימים של סמינרים והשתלמויות שונות, המיועדים לשקף ללוות ולבחון את חוויית המתנדב בגרמניה, לעורר את מודעותו לתהליך החברתי, ולקדם את השתלבותו בחיים בגרמניה ובמקום ההשמה בפרט (לאורך שנת ההתנדבות)
  • סמינר מסכם בן 3 ימים, לאחר החזרה לארץ, לצורך הערכת השירות וקידום תהליך החזרה והקליטה בארץ (ספטמבר 2012)
למידע נוסף