my grandfathers heritage
2008-05-17 - 2008-05-22,
Project description:

במסגרת שנת הדיאלוג הרב תרבותי באזורנו, עורכת קרן אנה לינדט של האיחוד האירופי, קמפיין בו 1001 ארגונים מ37 מדינות שונות יפיקו ערב מיוחד. 1001האירועים יתקיימו במקביל ב22 במאי 2008. ארגון יופ\"י נבחר ע\"י הקרן לקיים את האירוע בארץ. במסגרת האירוע יציגו תלמידי חטיבות את המורשת האישית שלהם תוך שימוש במצגות \"שורשים\" של משפחותיהם. הערב יערך בסימן 5 שנים להיווסדה של יופ\"י ויוזמנו להשתתף בו כל יוצאי הפרויקטים השונים של העמותה בארץ ובחו\"ל