In and south of Europe - Cyprus
2008-06-18 - 2008-06-23,
Project description:

2 משתתפים יצאו להיות חלק מסמינר בנושא זכויות אדם תוך בחינת המצב בין קפריסין המחולקת בין צד טורקי לצד יווני. המדינות המשתתפות: קפריסין, ישראל, הרשות הפלשתינאית, ירדן, איטליה, מלטה, גרמניה.