Human rights and Religious freedom
2008-08-01 - 2008-08-08,
Project description:

סמינר בירדן בנושא זכויות אדם וחופש פולחן. המדינות המשתתפות: ירדן, ישראל, הרשות הפלשתינאית, הונגריה, םולין, צרפת 3 משתתפים מכל מדינה