Euromed Alchemy
2008-05-20 - 2008-05-26,
Project description:

סמינר בנושא רב תרבותיות והכשרה בתחום הEVS, יתקיים באתונה שביוון ויכלול משתתפים מהמדינות הבאות: פורטוגל, מצרים, הרשות הפלשתינאית, מלטה, ספרד, הונגריה.